Klient: BTL Medical Technologies

Realizace: Leden 2020

"MadMenMedia jsou kreativní a díky svému technickému vybavení vytvoří i to, co se může zdát nemožné. Nic nebylo problém, nápady se hned realizují, takže se můžete snadno rozhodnout jak v projektu pokračovat. S MadMenMedia je opravdu rychlá a konstruktivní komunikace. Budeme se těšit na další společné projekty!"
BTL Medical Technologies

oddělení Physiotherapy Product Marketing, BTL Medical Technologies

Produktová promo videa pro společnost BTL zdravotnická technika, a.s. Na těchto projektech jsme pracovali téměř výhradně na dálku, bez nustnosti osobního setkání.

ZADÁNÍ

Vytvořit promo video pro nové produkty společnosti. Primárním účelem je představení přístrojů a jejich předností klientům.

REALIZACE

Klient měl již v průběhu zadávání zakázek poměrně ucelenou představu o scénáři a podobě videí. Naším hlavním úkolem tedy bylo zajistit produkční a postprodukční část projektů. U projektů, kde se kombinují reálné záběry s vizualizacemi bylo stěžejní předem naplánovat, které záběry vzniknou reálným natáčením a kde bude vhodnější vzhledem k efektům zvolit 3D animaci. Výsledkem je tak kombinace natočených scén, které se částečně nebo úplně mísí s těmi vytvořenými počítačem.